+421 33 2020427,    ak@stefankova.sk

Advokátska kancelária
JUDr. Martina Štefanková, LL.M.

Poslaním našej advokátskej kancelárie je poskytnúť efektívne, cenovo prijateľné a na mieru ušité právne služby predovšetkým v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva či ochrany osobných údajov. 

Súčasťou našich právnych služieb je aj príprava občianskoprávnych, správnych a iných typov žalôb, zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi.

Sme pripravení poskytnúť naše služby aj v situáciách zdanlivo neriešiteľných.

VSTÚPTE