+421 33 2020427,    ak@stefankova.sk

Advokátska kancelária
JUDr. Martina Štefanková, LL.M.